Het coaten van staal

Staal is verreweg de meest gebruikte metaalsoort in constructie en bouw. Indien het materiaal verduurzaamd dient te worden, is de keuze en afwerking van het materiaal, alsmede de voorbehandeling en de poederapplicatie bepalend voor de levensduur van de conservering.
Meijn Coatings kan het materiaal voor elke gewenste toepassing en voor alle verschillende  staalsoorten voorbehandelen voor een optimaal resultaat.
Hiervoor heeft Meijn coatings de beschikking over:

 • Een ontvettingsreeks tot een maximale lengte van 6500mm
 • Een badenreeks voor blank en zwart staal, inclusief beitsen en passiveren met een maximale lengte van 3000 mm
 • Een badenreeks voor verzinkt staal, inclusief beitsen en het aanbrengen van een conversielaag (hechtlaag), met een maximale lengte van 3000 mm
 • Een straalcabine voor materiaal tot een maximale lengte van 6500mm

De poederapplicatie kan uitgevoerd worden in een 1-, 2- of 3 laag systeem, afhankelijk van toepassing en vereiste levensduur.
Onderstaande richtlijnen kunnen beschouwd worden als technisch hulpmiddel voor de keuze van materiaal, afwerking en conservering.

Binnen toepassing in droog milieu

(zie ISO 12944-2 corrosieklasse C1)
Elk materiaalsoort is geschikt voor toepassing in droog milieu. Een zinklaag is niet vereist. Het materiaal zal worden gereinigd volgens NEN-ISO norm 8501-1 St3 kwaliteit (zeer zorgvuldig reinigen). Dit houdt in dat het oppervlak waargenomen met het blote oog vrij dient te zijn van zichtbare olie, vet en vuil, alsmede loszittende walshuid, roest, verflagen en vreemde materialen, zodanig dat een metaalglanzende ondergrond wordt verkregen.
Daarna zal het materiaal elektrostatisch worden gepoedercoat in een 1-laag systeem met een polyester poeder.
Esthetische eigenschappen
Indien hoge esthetische eigenschappen zijn vereist aan het oppervlak van zet- en plaatwerk, is de keuze van warmgewalst plaatmateriaal minder geschikt. Immers, de kwaliteit van het oppervlak van het gekozen materiaal  bepaalt de esthetische kwaliteit van het poedercoatoppervlak.  Krassen, insluitingen, oneffenheden en ruwe oppervlakken worden niet weggewerkt met de voorbehandeling of met poedercoating. Van een kras bijvoorbeeld kunnen de toppen worden weggeschuurd; maar de kras blijft ook na het poedercoaten zichtbaar. In dat geval heeft koudgewalst (blanke) plaat of Sendzimir verzinkte plaat de voorkeur.
Laser gesneden materiaal
Indien de bewerking is uitgevoerd met zuurstof, ontstaan scherpe snijranden en een zeer glad oppervlak waarop zich een walshuid bevindt. Poedercoating hecht niet op deze walshuid en op de snijranden ontstaat onvoldoende laagopbouw.  Indien de randen eenvoudig zijn na te bewerken (R 0,5mm), zal het materiaal worden gebeitst. In de overige gevallen zal het werk standaard worden gestraald.
Nieuwbouw
Indien nieuwbouw plaatsvindt en het materiaal is met een 1-laag applicatie gepoedercoat, kan roestvorming ontstaan indien het werk gedurende de bouw wordt blootgesteld aan weersomstandigheden. In dat geval wordt aangeraden het werk uit te voeren als “binnen toepassing in vochtig milieu; lage belasting”

Binnen toepassing in vochtig milieu; lage belasting (zie ISO 12944-2 corrosieklasse C2) Buiten toepassing in droog milieu; lage belasting (zie ISO12944-2 corrosieklasse C2)
Elk materiaalsoort is geschikt voor toepassing in milieu met een lage belasting (landelijke omgeving, onverwarmde ruimten waarin condensatie kan voorkomen zoals magazijnen, sporthallen, etc). Een zinklaag is niet vereist. Het materiaal zal worden gereinigd volgens NEN-ISO norm 8501-1 Sa 2½ kwaliteit (zeer zorgvuldig stralen) of gebeitst . Dit houdt in dat het oppervlak waargenomen met het blote oog vrij dient te zijn van zichtbare olie, vet en vuil, alsmede loszittende walshuid, lasersnijranden, roest, verflagen en vreemde materialen, zodanig dat een metaalglanzende ondergrond wordt verkregen, waarin verontreinigingen als lichte verkleuringen in de vorm van vlekken of strepen zichtbaar kunnen zijn.
Daarna zal het materiaal elektrostatisch worden gepoedercoat in een 2-laag systeem met een gemiddelde laagdikte van 90 mu als volgt:

 • 1e laag: epoxy primer
 • 2e laag; polyester poeder.

Na conservering dient hert materiaal regelmatig te worden gereinigd volgens reinigingsvoorschriften.

Afwerking
Indien roestvorming gaat optreden, zal dit in de eerste plaats ontstaan ter hoogte van lassen, naden, aansluitingen van profielen, scherpe randen van plaatwerk, braamvorming etc.
Dit kan veroorzaakt worden door onder andere de volgende redenen:

 • Indien randen niet afgewerkt worden met een R van min 0,5mm, vindt onvoldoende laagopbouw plaats. Hetzelfde geldt voor bramen van bijvoorbeeld zaagsneden, ponsgaten en knipranden.
 • Lassen dienen mogelijk te worden nagewerkt tot een glad uiterlijk; lasinsluitingen en pockets kunnen leiden tot kraters in de coating waardoor onvoldoende of geen dekking plaatsvindt.
 • Profielen dienen naadloos aan te sluiten. Kieren en slecht sluitende naden dienen te worden afgelast.

Hierbij dient met er van uit te gaan dat dekking van coating alleen mogelijk is op plaatsen die zichtbaar zijn. Coating vult niet, is geen plamuur en onvolkomenheden kunnen niet worden “weggemoffeld”. Indien materiaal niet goed wordt afgewerkt bestaat de kans, dat roestvorming gaat optreden.
Bij twijfel wordt aangeraden het materiaal thermisch te verzinken.

Binnen toepassing in vochtig milieu; hoge belasting (ISO 12944-2 klasse C3 en C4); Buiten toepassing in vochtig milieu; lage belasting ( ISO 12944-2 klasse C3 en C4).
Thermisch verzinkt staal en Sendzimir plaatwerk is geschikt voor  productiebedrijven, chemische fabrieken, zwembaden etc. en voor buitentoepassing voor stedelijke en industriële gebieden en voor kustgebieden met een matig zoutgehalte. Het thermisch verzinkt staal materiaal zal worden aangestraald. Materiaal korter dan 3 meter zal worden gebeitst en worden voorzien van een hechtlaag.
Senzimir plaatwerk is minder geschikt om te worden aangestraald en zal worden gereinigd in de badenreeks en worden voorzien van een hechtlaag. Sendzimir plaatwerk dient droog te worden opgeslagen om corrosievorming te voorkomen.
Daarna zal het materiaal elektrostatisch worden gepoedercoat in een 2-laag systeem met een gemiddelde laagdikte van 120 mu als volgt:

 • 1e laag: epoxy primer
 • 2e laag; polyester poeder.

Na conservering dient het materiaal regelmatig te worden gereinigd volgens reinigingsvoorschriften.

Het poetsen van thermisch verzinkt staal
Na het thermisch verzinken kan het materiaal allerlei oneffenheden vertonen (zinkdruppels etc.). Om weer een glad uiterlijk te verkrijgen, dienen deze te worden weggepoetst. Hierbij dient met er voor zorg te dragen dat de zinklaag niet in zijn geheel wordt weggepoetst waardoor de conserverende werking van zink teniet wordt gedaan.

Buiten toepassing in vochtig milieu; hoge belasting ( ISO 12944-2 klasse C5).
Thermisch verzinkt staal is geschikt  voor stedelijke en industriële gebieden en voor kustgebieden met een hoog vochtigheidsgehalte en een agressieve atmosfeer. Het thermisch verzinkt materiaal zal worden aangestraald. Materiaal korter dan 3 meter zal worden gebeitst en worden voorzien van een hechtlaag.
Daarna zal het materiaal elektrostatisch worden gepoedercoat in een 3-laag systeem met een gemiddelde laagdikte van 150 mu als volgt:

 • 1e laag: epoxy primer
 • 2e laag: epoxy primer
 • 3e laag: polyester poeder.

Na conservering dient het materiaal regelmatig te worden gereinigd volgens reinigingsvoorschriften.

Reinigingsvoorschriften
Glans en levensduur zijn mede afhankelijk van de reinigingsfrequentie. Stedelijke en industriële omgevingen, inwerking van zuren (zure regen), zoutaanslag (gebied binnen de 20 km van de kust), infrastructuur, slechte beregening (overdekt materiaal), vocht en vuil kunnen de levensduur van poedercoating negatief beïnvloeden. Het is dan ook van belang dat het poedercoatwerk regelmatig gereinigd wordt.
Reinigingsfrequentie:

 • Indien bovenstaande belastende factoren niet van toepassing zijn, dient het poedercoatwerk 2x per jaar gereinigd te worden.
 • Indien bovenstaande belastende factoren wel van toepassing zijn, dient het coatwerk 3x per jaar gereinigd te worden.

Reinigingsmethode:

 • Gebruik alleen neutrale reinigingsmiddelen (zeepoplossing) met een pH-waarde tussen 6 en 8.
 • Werk van boven naar beneden en reinig delen niet in de volle zon (vlekvorming).
 • Verwijder grof vuil met behulp van leidingwater. Hardnekkig vuil losmaken met zachte natte doek
 • Benevel het coatwerk met een neutraal of zwak alkalisch reinigingsmiddel
 • Vervolgens het coatwerk grondig naspoelen met water
 • Door het aanbrengen van een waslaag wordt het coatwerk extra beschermd.

Pas op:

 • Gebruik nooit oplosmiddelen zoals aceton, spiritus, ammoniak, soda, zure oplossingen, mosverwijderaars etc.
 • Gebruik geen krassende reinigingsmiddelen, zoals schuurpapier, schuurpads, polijstmateriaal, staalwol of andere middelen, die het coatopppervlak kunnen beschadigen.
 • Gebruik geen hogedruk reiniger.
 • Schoonmaakwerkzaamheden dienen aantoonbaar te zijn conform de van toepassing zijnde reinigingsfrequentie.
Contact opnemen Bel: 0227 608 002

© Copyright 2019 –  Algemene voorwaarden  –  Algemene garantievoorwaarden  –  SitemapOntwikkeld door Best4u Group B.V. – Design & Online Marketing

Contact
Afspraak maken
0227 – 608 002
info@meijncoatings.nl