Het coaten van aluminium

Aluminium wordt op grote schaal toegepast in de bouw in de vorm van gevelbeplating, muurafdekkers, kozijnen, daktrimmen– en goten doorvalbeveiligingen etc. Ook wordt aluminium veel toegepast in machinebouw, huishoudelijke apparatuur, prullenbakken, buitenbakken, scheepsbenodigdheden etc. Meijn Coatings heeft inmiddels jarenlange ervaring met het coaten van aluminium zetwerk, profielen en onderdelen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Wat de toepassing van aluminium ook is, de kwaliteit van de aangebrachte poedercoating valt of staat met de voorbehandeling van aluminium. Zonder goede voorbehandeling zal de poedercoating binnen enkelen maanden tot een paar jaar gaan blazen, schilferen en onthechten. Wie kent het probleem niet: buitenlampen van aluminium waar de verf er in de loop van tijd afbladdert met een zwaar verweerde ondergrond. Een goede voorbehandeling vereist een badenreeks of sproeitunnel. Meijn Coatings heeft om diverse redenen gekozen voor een badenreeks.

Badenreeks:

Ontvetten, spoelen, beitsen, spoelen, spoelen, demi-spoelen, conversielaag , geforceerd drogen

 • Ontvettingsbad: Ontvet en reinigt het aluminium
 • Beitsbad: Etst de toplaag van het aluminium en verwijdert de oxidelaag.
 • Conversiebad: aanbrengen van hechtlaag welke zorgdraagt voor uitmuntende hechting tussen aluminium en poedercoating
 • Geforceerd drogen: na het conversiebad wordt het materiaal geforceerd gedroogd bij een temperatuur van 80 gr Celcius, waardoor het materiaal in korte tijd gereed is om gepoedercoat te worden
 • De diverse spoelbaden zorgen voor de verwijdering van de diverse chemicaliën en staan in cascade geschakeld. Het afvalwater wordt door Meijn Coatings via een in de badenreeks opgestelde waterzuiveringsinstallatie gereinigd, alvorens te worden geloosd op het riool.

Opmerking:

 • Het materiaal wordt in de badenreeks ondergedompeld in vloeistof. Alvorens het werk aan te bieden bij Meijn Coatings dient u zich er van te vergewissen dat het aangeboden materiaal kan in- en uitwateren
 • Het materiaal dient vrij te zijn van siliconen, stickers, folie, plakband, noch mag de zichtzijde beschreven zijn met viltstift of marker.
 • Randen dienen voorzien te zijn van een afronding van minimaal 0,5 mm
 • De door Meijn Coatings gebruikte chemicaliën worden geleverd door de MAVOM en voldoen aan de door QualiCoat gestelde vereisten.

Afmeting:

De badenreeks bepaalt voor aluminium de maximale afmeting welke Meijn coatings voor u kan coaten: lxbxh = 3000 x 900 x 1000. Lengte en hoogte maten kunnen voor kleine series uitgebreid worden naar l = 4500 en h = 1800 door middel van dubbel dip proces.

Poedercoaten:
Bij het poedercoaten van aluminium kan gekozen worden uit diverse systemen, welke afhankelijk zijn van de toepassing en levensduur van het materiaal. Algemeen worden deze toepassingen onderverdeeld in 4 categorieën voor een gemiddelde levensduur van 10 jaar:
1-laags 60 mu systeem:

 • Voor landelijke gebieden en voor binnen toepassing: verwarmde en onverwarmde gebouwen met mogelijke condensatievorming (kantoorgebouwen, scholen, woningen, opslagplaatsen, sporthallen etc)

1-laag 90 mu systeem:

 • Voor stedelijke gebieden en voor binnen toepassing: gebouwen met middelmatige luchtvochtigheid

2-laag 90 mu systeem:

 • Voor industriële omgevingen, stedelijke gebieden met hoge verkeersintensiteit en kustgebieden tot 800 meter van de kustlijn. Binnen toepassing voor chemische bedrijven, zwembaden etc.

3-laag 120 mu systeem:

 • Voor maritieme toepassingen en binnen 800 meter van de kustlijn.

Opmerking:

 • Voor een 1-laag systeem wordt een door QualitCoat goedgekeurde polyester poeder gebruikt
 • Voor het 2-laag systeem wordt voor de eerste laag een algemene epoxy primer toegepast. Voor de 2e laag een door QualiCoat goedgekeurde polyester poeder
 • Voor het 3-laag systeem wordt een specifiek voor aluminium ontwikkelde primer gebruikt als 1e laag, gevolgd door de algemene epoxy primer en de polyester toplaag als bovenstaand.

QualiCoat:

 • Meijn Coatings gebruikt voor aluminium alleen QualiCoat gecertificeerde poeders.
 • Applicatie en laagdikte conform QualiCoat eisen
 • Meijn coatings gebruikt géén teruggewonnen poeders waardoor de kwaliteit, structuur en metalliek (indien van toepassing) van de toplaag gewaarborgd blijft.
 • Voor 2- en 3 laag systemen worden alle poeders van dezelfde leverancier betrokken

Moffelproces

 • Het moffelproces wordt uitgevoerd in een “top of the line” kameroven van Glasbeek. De moffelcyclus is afhankelijk van de specificaties van de poederleverancier en de dikte van het materiaal.
 • De moffeltemperatuur ligt gemiddeld tussen de 180 en 190 graden Celsius. Pas op: Rubber of papier gaat bij deze temperatuur ontleden, terwijl plastic gaat smelten.
 • Recentelijk zijn de branders van de oven vervangen om de continuïteit van het moffelproces te waarborgen.
 • De afmeting van de oven bedraagt (lxbxh) 6500 x 1300 x 2000mm.

Kwaliteitsborging

Na het moffelproces wordt het materiaal gekoeld in de daarvoor bestemde koelsectie. Vervolgens wordt het materiaal onderworpen aan een kwaliteitscontrole conform VISEM kwaliteitsklasse 2.
Dit houdt onder andere in:

 • Esthetische eigenschappen; Controle afstand 0,75 meter bij een lichtsterkte van minimaal 500 lux
 • Laagdikte (ISO 2360); buitentoepassing met minimaal 60 mu laagdikte voor 1-laag systeem conform QualiCoat
 • Hechting conform ISO 2409 (krastest; geen onthechting)
 • Kleur: dekking gelijkmatig en dekkend (geel/rood kleuren)
 • Steekproefgrootte conform ISO 2859

Verpakking

De grootste zorg wordt besteed aan het verpakken van het materiaal. Standaard wordt van foam met een laagdikte van 2 mm gebruik gemaakt. Op verzoek kan het materiaal verpakt worden in de door de klant geleverde materialen. Het materiaal wordt naar klant geretourneerd op dezelfde pallet of kist.

 

Contact opnemen Bel: 0227 608 002

© Copyright 2019 –  Algemene voorwaarden  –  Algemene garantievoorwaarden  –  SitemapOntwikkeld door Best4u Group B.V. – Design & Online Marketing

Contact
Afspraak maken
0227 – 608 002
info@meijncoatings.nl